BİLSEM Sınav, İtiraz, Tanılama ve Değerlendirme Süreçlerine Dair Güncel Bilgiler

BİLSEM, tam adıyla Bilim ve Sanat Merkezleri, özel yetenekli öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları için okullarının yanı sıra devam ettikleri eğitim kurumlarıdır. BİLSEM’e kayıt hakkı kazanabilmek için öğrencilerin “Özel Yetenekli” olarak tanılanması gerekmektedir. BİLSEM tanılama işlemleri ise bu yıl öğrenci seçiminde farklılıklar göstermektedir.


Süreç, “Bilim ve Sanat Merkezleri Tanılama Süreci” olarak da bilinmektedir. Tanılama süreci Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanarak yürütülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı her yıl, hangi sınıf düzeyindeki öğrencilerin tanılama sürecine katılabileceğini ilan eder. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar tanılama sürecine katılacaktır. Bakanlık adına bu süreci planlamak ve uygulamak için her ilde “İl Tanılama Sınav Komisyonları” oluşturulur. 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı için İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından komisyonların oluşturulma tarihleri 29-31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir.

BİLSEM Sınavları

BİLSEM Sınavları

BİLSEM tanılama süreci için öncelikle öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yönlendirilmeleri gerekir. Bu nedenle her yıl, tanılaması yapılacak öğrencilerin sınıf öğretmenlerine eğitim verilmektedir. Bu eğitimde sınıf öğretmenlerine özel yetenekli öğrencilerin genel özellikleri hakkında bilgi verilir. Parlak öğrenci ile özel yetenekli öğrenci arasındaki davranış farklarına vurgu yapılır. Özel eğitim merkezleri ile bu merkezler için öğrencilerin tanılanması sürecine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılır. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için sınıf öğretmenleri ile toplantıların düzenlenme tarihleri 03-07 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Tanılama sürecini de kapsayan BİLSEM takvimi ise aşağıda verilmiştir:

 • 29-31 Aralık 2021: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
 • 03-07 Ocak 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması
 • 10-21 Ocak 2022: Gözlem formlarının doldurulması
 • 02 Şubat 2022: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
 • 19 Şubat 2022-08 Mayıs 2022: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınması
 • 13 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
 • 16-23 Mayıs 2022: İtiraz başvurularının alınması
 • 24-30 Mayıs 2022: İtirazların değerlendirilmesi
 • 16-30 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
 • 03 Haziran 2022: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
 • 13 Haziran 2022-12 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirmelerin yapılması
 • 19 Ağustos 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
 • 22-26 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
 • 29 Ağustos 2022-05 Eylül 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
 • 29 Ağustos 2022-09 Eylül 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM Sınav Süreci

Özel yetenekli çocukların profesyonel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olan BİLSEM sınav süreci geçmiş yıllara göre yeni uygulamalar içermektedir. Daha önce öğrenci seçiminde uygulanan ‘Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulaması’, BİLSEM sınav süreci içerisinde artık gerçekleştirilmeyecektir. BİLSEM için öğrenci seçiminin geçerli koşulları aşağıdaki gibidir.

 • Adaylığı kesinleşen öğrencilerin gözlem formları sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemleri Modülüne işlenecektir.
 • BİLSEM aday gösterme aşaması 2021-2022 dönemi için farklı uygulamalar içermektedir. Buna göre her sınıf düzeyinde her yetenek alanı için öğrenci sayısının %20’si aday gösterilebilecektir.
 • Örneğin okuldaki tüm 1. sınıf düzeyindeki öğrencilerin toplamının %20’sine kadar genel zihinsel, %20’sine kadarı resim yetenek, %20’sine kadarı müzik yetenek alanlarında aday gösterilebilecektir.
 • Yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrenciler %20’nin altında da olabilir. Sınıf düzeyi ve yetenek alanlarına göre önerilen öğrencilerin %20’yi geçmesi durumunda okul yönlendirme komisyonu tarafından sayı %20’nin altına indirilecek ve komisyon tarafından adaylığı kesinleşen öğrencilerin listeleri ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ edilecektir.

BİLSEM Ön Değerlendirme Aşaması

BİLSEM ön değerlendirme aşamasında genel zihinsel, müzik ve resim yetenek alanları için ayrı ayrı uygulamalar yapılmaktadır. Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin uygulama giriş belgeleri belirtilen tarihlerde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi, İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri, Sınav İşlemleri Modülünde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci ve velilere imza karşılığında teslim edilecektir.

 • Genel Zihinsel Yetenek Alanı ön değerlendirme uygulaması Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde cumartesi-pazar günleri ve her gün için beş oturum şeklinde yapılacaktır.
 • Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecek olup ayrıca uygulamalar için sınıf öğretmenlerine bilgilendirme yapılacaktır.

BİLSEM Bireysel Değerlendirme Uygulaması

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler yine alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınırlar. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılır.


BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine göre zekâ ölçekleri uygulanır. Bireysel değerlendirmelerde bakanlıkça belirlenen zekâ ölçeği ya da ölçekleri kullanılmaktadır. Bireysel uygulamanın süresi kullanılan ölçeğe ve öğrencinin performansına göre değişebilmektedir. ‘BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme’ aşaması için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir:

BİLSEM Sınavları
 • Öğrencilerin randevuları takvimde belirtilen tarih aralığında, resmî tatillerin dışında randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulmaktadır. Buna göre öğrencilerin randevu bilgilerinin yayımlanacağı tarih 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için 3 Haziran 2022’dir.
 • Bu uygulama il ve ilçelerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan uzmanlar tarafından randevu ile yapılır.
 • Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için 13 Haziran-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
 • Öğrenciler, kendilerine verilen fotoğraflı giriş belgelerinde belirtilen randevuya uygun olarak tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunurlar. Uygulama için gerekli materyaller merkezlerde bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur.
 • Bireysel değerlendirmeye girmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.
 • Öğrencinin yüksek yararı düşünüldüğü için genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerin sonuç puanı açıklanmaz.
 • Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanıp kazanmadığı 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için 19 Ağustos 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

BİLSEM Görsel Sanatlar (Resim) Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

BİLSEM görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere görsel yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, özgün görsel çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulur ve bu doğrultuda çizim yapmaları istenir.

BİLSEM Sınavları - Müzik
 • Öğrenci randevuları, takvimde ön görülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun belirleyeceği değerlendirme tarihleri içinde oluşturulmaktadır. Buna göre görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmelere katılacak olan öğrencilerin randevu bilgilerinin yayımlanacağı tarih 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için 13 Mayıs 2022’dir.
 • Değerlendirmeler bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecektir.
 • Uygulama için gerekli materyaller merkezlerde bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur.
 • Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için 13 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecektir.
 • Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanıp kazanmadığı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için 19 Ağustos 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

BİLSEM Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

BİLSEM müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere müziksel işitme, müziksel bellek ve müziksel farkındalık alanlarında sınıf seviyelerine uygun sorular sorulur.

BİLSEM Sınavları - Müzik
 • Değerlendirmeler bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda her gün için dört oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Öğrencilerin randevuları takvimde öngörülen tarih aralığında, resmî tatillerin dışında randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır. Buna göre müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere katılacak olan öğrencilerin randevu bilgilerinin yayımlanacağı tarih 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı içi 13 Mayıs 2022’dir.
 • Gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.
 • Öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur.
 • Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için 13 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecektir.
 • Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanıp kazanmadığı 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için 19 Ağustos 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

BİLSEM Gelişim Kulübü’ne Üye Ol


BİLSEMGK, çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış; oyun temelli, eğlenceli ve etkileşimli içeriklerden oluşan bir uygulamadır.

BİLSEMGK’da zekâ, hafıza, dikkat, odaklanma, dinleme, okuma ve anlamaya yönelik, farklı sınıf düzeylerine ve performansa göre planlanmış binlerce etkinlik bulunmaktadır.

BİLSEMGK hem çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlar hem de onları BİLSEM Sınavlarına hazırlar.
BİLSEMGK’ya bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınızdan ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZ ÜYE OL