BİLSEM Gelişim Kulübü internet sitesinde ziyaretlerinize yönelik ölçüm yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz çerezler vasıtasıyla işlenmektedir. Çerez Politikasını okumak için tıklayınız

Kabul Ediyorum

Background Image
@*

BİLSEM Abonelik Sözleşmesi

*@

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLSEM GELİŞİM KULÜBÜ PLATFORMU AYDINLATMA METNİ

Biz, Morpa Bilgi ve Eğitim Teknolojileri A.Ş. (“Morpa”) olarak BİLSEM Gelişim Kulübü (“BİLSEMGK”) hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Morpa’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Morpa olarak kişisel verilerinizi,

 • BİLSEMGK platformlarını ziyaretinizle,
 • [email protected] vasıtasıyla bize ulaşmanızla

birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Morpa tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı İlgili Kişisel Veri Kategorisi İşleme Hukuki Sebebi
 • BİLSEMGK platformlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler trafik bilgilerinin kayıt altına alınması,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde trafik bilgisinin raporlanması amaçlarıyla,
 • İşlem güvenliği verisi,

kategorilerindeki verileriniz,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.
 • BİLSEMGK platformları vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanması,
 • BİLSEMGK platformları hizmetlerine yönelik ziyaret ve kullanım ölçümlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,
 • Pazarlama verisi,

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinizin kayıt altına alınabilmesi,
 • Öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi,
 • Öneri, şikâyet ve taleplerinize yönelik incelemelerin yürütülebilmesi amaçlarıyla,
 • Kimlik verisi,
 • İletişim verisi,

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
 • BİLSEMGK platformları teknik altyapı ve bilgi güvenliğinin sağlanması, amaca aykırı kullanımların engellenmesi amaçlarıyla
 • İşlem güvenliği verisi,

kategorilerindeki verileriniz,

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Üyeliğiniz kapsamında işlenen kişisel verilerinize yönelik aydınlatma metnini okumak için lütfen tıklayınız.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

BİLSEM GELİŞİM KULÜBÜ ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, bir internet sitesini veya mobil uygulamamızdaki ziyaret etmenizle birlikte tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük yazı dosyalarıdır. Morpa Bilgi ve Eğitim Teknolojileri A.Ş. (“Morpa”), sizlere, internet sitesinde ve mobil uygulamasında kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi vermek adına bu metne yer vermektedir.

İnternet sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki çerezler:

 • İnternet sitesinin daha düzgün ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak,
 • İnternet sitesi sahibine ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak ve böylece ziyaretinizde size özelleştirilmiş bir deneyim sunmak, ziyaretinizi kişiselleştirerek size özel reklamlar sunabilmek,
 • İnternet sitesi trafiğini arttırmak
 • İnternet sitesinde sunulan hizmetleri denetlemek ve deneyiminizi iyileştirmek

amacıyla çalışmaktadır.

Çerezlerle gerçekleştirilen faaliyetlerin bir kısmı doğrudan bizim tarafımızdan bir kısmı ise yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş birlikteliği yürüttüğümüz firmalarca bizim adımıza yürütülmektedir.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, çerez ayarlarınızı değiştirmeniz ile birlikte internet sitemizdeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir.

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.youronlinechoices.eu ve www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.