2023 -2024 BİLSEM SINAV SÜRECİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

BİLSEM, tam adıyla Bilim ve Sanat Merkezleri, özel yetenekli öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları için okullarının yanı sıra devam ettikleri eğitim kurumlarıdır. BİLSEM’e kayıt hakkı kazanabilmek için öğrencilerin “Özel Yetenekli” olarak tanılanması gerekmektedir. BİLSEM tanılama işlemlerinde bu yıl bazı farklılıklar görülmektedir.


Süreç, “Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci” olarak da bilinmektedir. Tanılama süreci Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanarak yürütülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı her yıl, hangi sınıf düzeyindeki öğrencilerin tanılama sürecine katılabileceğini ilan eder. Öğrenci tanılama işlemleri, 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanı/alanlarında aday gösterilen öğrenciler için kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bakanlık adına bu süreci planlamak ve uygulamak için her ilde “İl Tanılama Sınav Komisyonları” oluşturulur. 2023-2024 Eğitim- Öğretim Yılı için İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından komisyonların oluşturulma tarihleri 25-29 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.

BİLSEM Sınavları

BİLSEM Sınavları

BİLSEM tanılama süreci için öncelikle öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yönlendirilmeleri gerekir. Bu nedenle her yıl, tanılaması yapılacak öğrencilerin sınıf öğretmenlerine eğitim verilmektedir. Bu eğitimde sınıf öğretmenlerine özel yetenekli öğrencilerin genel özellikleri hakkında bilgi verilir. Parlak öğrenci ile özel yetenekli öğrenci arasındaki davranış farklarına vurgu yapılır. Bilim ve Sanat Merkezleri ile bu merkezler için öğrencilerin tanılanması sürecine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılır. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için sınıf öğretmenleri ile toplantıların düzenlenme tarihleri 02- 05 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir. Tanılama sürecini de kapsayan BİLSEM takvimi ise aşağıda verilmiştir:

 • 25-29 Aralık 2023: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
 • 02- 05 Ocak 2024: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması
 • 08-19 Ocak 2024: Gözlem formlarının doldurulması
 • 22-26 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
 • 31 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
 • 10 Şubat- 14 Nisan 2024: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
 • 18 Nisan 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
 • 22-26 Nisan 2024: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
 • 29 Nisan- 03 Mayıs 2024: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi
 • 06-10 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
 • 15 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
 • 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
 • 31 Temmuz 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
 • 05-09 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
 • 12-16 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
 • 05-29 Ağustos 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM Sınav Süreci

Özel yetenekli çocukların profesyonel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olan BİLSEM sınav süreci ebeveynler için merak konusu olmaktadır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulaması’, BİLSEM sınav süreci içerisinde Genel zihinsel yetenek alanı için uygulanacaktır. BİLSEM için öğrenci adayları aşağıdaki süreçle belirlenecektir:

 • Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.
 • Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır.
 • Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.
 • Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.
 • Okul yönlendirme komisyonu tarafından aday gösterilmesine karar verilen öğrenci/öğrencilere ait gözlem formları ilgili öğretmenlere imza karşılığında tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri, komisyon tarafından tebliğ edilen gözlem formlarını MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne işleyerek kaydedeceklerdir.
 • Aday gösterilen öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacaktır. Yayım tarihinden itibaren fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
 • Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar yukarıdaki takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

BİLSEM Ön Değerlendirme Aşaması

BİLSEM ön değerlendirme aşamasında genel zihinsel, müzik ve resim yetenek alanları için ayrı ayrı uygulamalar yapılmaktadır.

 • Genel Zihinsel Yetenek Alanı için ön değerlendirme uygulamaları il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda elektronik ortamda 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecek olup ayrıca uygulamalar için sınıf öğretmenlerine bilgilendirme yapılacaktır.

BİLSEM Bireysel Değerlendirme Uygulaması

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler yine alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınırlar. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılır.


BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine göre zekâ ölçekleri uygulanır. Bireysel değerlendirmelerde bakanlıkça belirlenen zekâ ölçeği ya da ölçekleri kullanılmaktadır. Bireysel uygulamanın süresi kullanılan ölçeğe ve öğrencinin performansına göre değişebilmektedir. ‘BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme’ aşaması için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir:

BİLSEM Sınavları
 • Ön değerlendirmeyi geçmiş öğrencilere yapılacak bireysel değerlendirmeler randevu ile gerçekleşecektir. Buna göre öğrencilerin randevu bilgilerinin yayımlanacağı tarih 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 15 Mayıs 2024’tür.
 • Bu değerlendirme uygulamaları il ve ilçelerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan uzmanlar tarafından randevu ile yapılır.
 • Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 26 Mayıs 2024-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
 • Öğrenciler, kendilerine verilen fotoğraflı giriş belgelerinde belirtilen randevuya uygun olarak tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunurlar. Uygulama için gerekli materyaller merkezlerde bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur.
 • Bireysel değerlendirmeye girmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.
 • Öğrencinin yüksek yararı düşünüldüğü için genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerin sonuç puanı açıklanmaz.
 • Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanıp kazanmadığı 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 31 Temmuz 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

BİLSEM Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

BİLSEM resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere görsel yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, özgün görsel çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulur ve bu doğrultuda çizim yapmaları istenir.

BİLSEM Sınavları - Müzik
 • Öğrenci randevuları, takvimde ön görülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun belirleyeceği değerlendirme tarihleri içinde oluşturulmaktadır. Buna göre resim yetenek alanında bireysel değerlendirmelere katılacak olan öğrencilerin randevu bilgilerinin yayımlanacağı tarih 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 15 Mayıs 2024’tür.
 • Değerlendirmeler bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecektir.
 • Uygulama için gerekli materyaller merkezlerde bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur.
 • Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 26 Mayıs - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
 • Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanıp kazanmadığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için 31 Temmuz 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

BİLSEM Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

BİLSEM müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere müziksel işitme, müziksel bellek ve müziksel farkındalık alanlarında sınıf seviyelerine uygun sorular sorulur.

BİLSEM Sınavları - Müzik
 • Değerlendirmeler bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda her gün için dört oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Ön değerlendirmeyi geçmiş öğrencilere yapılacak bireysel değerlendirmeler randevu ile gerçekleşecektir. Buna göre müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere katılacak olan öğrencilerin randevu bilgilerinin yayımlanacağı tarih 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı içi 15 Mayıs 2024’tür.
 • Gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.
 • Öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur.
 • Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için 26 Mayıs 2024 -26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
 • Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanıp kazanmadığı 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 31 Temmuz 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

BİLSEM Gelişim Kulübü’ne Üye Ol


BİLSEMGK, çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış; oyun temelli, eğlenceli ve etkileşimli içeriklerden oluşan bir uygulamadır.

BİLSEMGK’da zekâ, hafıza, dikkat, odaklanma, dinleme, okuma ve anlamaya yönelik, farklı sınıf düzeylerine ve performansa göre planlanmış binlerce etkinlik bulunmaktadır.

BİLSEMGK hem çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlar hem de onları BİLSEM Sınavlarına hazırlar.
BİLSEMGK’ya bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınızdan ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZ ÜYE OL