2023-2024 BİLSEM Takvimi: Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan BİLSEM takvimi belli oldu.

Geçtiğimiz yıllarda sınavda bazı değişiklikler yapılmıştı. 2023-2024 BİLSEM sınavları için bu yıl da tablet uygulamasına devam edileceği Millî Eğitim Bakanlığınca açıklandı.

Blog Article Figure

2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi

 • 25-29 Aralık 2023: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
 • 02- 05 Ocak 2024: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması
 • 08-19 Ocak 2024: Gözlem formlarının doldurulması
 • 22-26 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
 • 31 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
 • 10 Şubat-14 Nisan 2024: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
 • 18 Nisan 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
 • 22-26 Nisan 2024: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
 • 29 Nisan- 03 Mayıs 2024: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi
 • 06-10 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
 • 15 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
 • 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
 • 31 Temmuz 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
 • 05-09 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
 • 12-16 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
 • 05-29 Ağustos 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

BİLSEM sınav sonuçlarını öğrenmek için tek adres Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesidir. Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile ön değerlendirme uygulama sonuçları MEB’in duyuracağı internet bağlantısından öğrenilebilir. Bilim ve Sanat Merkezleri 1.sınıf, 2.sınıf ve 3.sınıf grup tarama uygulaması sonuçlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin giriş belgeleri, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınır.

BİLSEM Kayıtları İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Kayıt formu
 • 3 adet fotoğraf
 • Veli muvafakat belgesi
 • Öğrenci bilgi formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi
 • BİLSEM yerleştirme sonuç belgesi

BİLSEM Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanır ve yetenekli oldukları alanlar üzerinde eğitim alarak alanda uzmanlaşma ve pratiklerini geliştirme yolunda sağlam bir temel atar. Farklı düşünmeyi, yaratıcı olmayı, üretmeyi öğrenecek olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezilerinde aşağıdaki eğitimleri alırlar:

 • Uyum (Oryantasyon) Programı
 • Destek Eğitimi Programı
 • Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı
 • Özel Yetenekleri Geliştirme Programı
 • Proje Üretimi/Yönetimi Programı

BİLSEM Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?

BİLSEM kayıtları gerçekleşen öğrencilerin eğitim süreçleri de MEB’in belirlediği takvim doğrultusunda başlamış olur. Öğrenciler Bilsem’e kayıtlı oldukları yıldan itibaren ortaöğretim sonuna kadar BİLSEM’de eğitim alırlar. Eğitim süreci Zihinsel alandaki öğrencilerle resim ve müzik alnındaki öğrenciler için farklılıklar göstermektedir. Uyum programı iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde toplam 40 ders saati olarak planlanır ve uygulanır. b) Destek eğitim programı, 2 ve 3. sınıfta BİLSEM’e girmeye hak kazanan öğrenciler için ilk yılı öncelikle sınıf öğretmenleri tarafından okutulmak üzere, uyum programı süresi dâhil 2 eğitim ve öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır. 4 ve 5. sınıfta BİLSEM’e girmeye hak kazanan öğrenciler için sınıf/branş öğretmenleri tarafından okutulmak üzere uyum programı süresi dâhil en az 1 eğitim ve öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır. c) Bireysel yetenekleri fark ettirme programı öğrencinin bütün alanları tanıyacağı şekilde 3 eğitim ve öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır. ç) Özel yetenekleri geliştirme programı, genel zihinsel yetenek alanında tanılanan öğrenciler için 2 eğitim ve öğretim yılı; görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanan öğrenciler için 4 eğitim ve öğretim yılı olarak planlanır ve uygulanır. d) Proje üretimi ve yönetimi programı öğrenci ortaöğretimden mezun oluncaya kadar devam eder. e) Her ders/etkinlik/yetenek atölyesi saati 40 dakika olarak planlanır ve uygulanır.

 • Uyum (40 saat veya en fazla 2 ay)
 • Destek Eğitimi (2. ve 3. Sınıf öğrencileri için 2 Yıl, 4. Sınıf öğrencileri için 1 yıl)
 • Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme (2 yıl)
 • Özel Yetenekleri Geliştirme (genel zihinsel yetenek alanında tanılanan öğrenciler için 2 yıl; görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanan öğrenciler için 4 Yıl)
 • Proje Üretimi/Yönetimi (Ortaöğretimden mezun oluncaya kadar)

BİLSEM Gelişim Kulübü’ne Üye Ol

BİLSEMGK, çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış; oyun temelli, eğlenceli ve etkileşimli içeriklerden oluşan bir uygulamadır.

BİLSEMGK’da zekâ, hafıza, dikkat, odaklanma, dinleme, okuma ve anlamaya yönelik, farklı sınıf düzeylerine ve performansa göre planlanmış binlerce etkinlik bulunmaktadır.

BİLSEMGK hem çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlar hem de onları BİLSEM Sınavlarına hazırlar.
BİLSEMGK’ya bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınızdan ulaşabilirsiniz.

HEMEN ÜYE OL