BİLSEM Gelişim Kulübü internet sitesinde ziyaretlerinize yönelik ölçüm yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz çerezler vasıtasıyla işlenmektedir. Çerez Politikasını okumak için tıklayınız

Kabul Ediyorum

Background Image
@*

BİLSEM Abonelik Sözleşmesi

*@

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLSEM GELİŞİM KULÜBÜ PLATFORMU AYDINLATMA METNİ !

Biz, Morpa Bilgi ve Eğitim Teknolojileri A.Ş. (“Morpa”) olarak BİLSEM Gelişim Kulübü (“BİLSEMGK”) hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Morpa’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Verisi Adınız, soyadınız
İletişim Verisi E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız
Hukuki İşlem Verisi Mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu kabul bilginiz, yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilebilecek üyeliğiniz hakkındaki kişisel verileriniz
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz, şifre bilgileriniz, doğrulama kodu bilgileriniz, cihaz türünüz ve işletim sistemi bilginiz, teknik hizmetlere ilişkin hata kayıtları
Müşteri İşlem Verisi Satın alma detayınız (Satın alınan ürün/ler, satın alma saat ve tarihi), talep ve şikayetleriniz, öğrenim görmekte olduğunuz sınıf bilginiz, üyelik hesap bilgileriniz, üyelik durumunuz, BİLSEMGK dahilinde katılmış olduğunuz testlerin sonuçları (Doğru cevap, yanlış cevap, test bitirme süresi, test tarihi) ve istatistikleri (Günlük, haftalık, aylık gelişim raporları ve grafikleri), BİLSEMGK üzerinden bize ulaşmanız halinde e-posta içeriğiniz, abonelik durumunuz (ücretli, ücretsiz)
Finans Verisi Satın alma tutarı, satın alma tarihi ve ödeme bilgisi

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Morpa olarak kişisel verilerinizi,

 • Üyelik oluşturmanızla ve üyeliğiniz sırasındaki işlemlerinizle,
 • Ücretli hizmetlerimizi satın almanızla,
 • BİLSEMGK platformları bünyesinde sunulan etkinlik, test, sınav ve değerlendirmelere katılmanızla

birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Morpa tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı İlgili Kişisel Veri Kategorisi İşleme Hukuki Sebebi
 • Üyelik sözleşmesinin kurulması,
 • Yasal onay ve izinlerinizin kayıt altına alınabilmesi amaçlarıyla,
 • Kimlik verisi,
 • Hukuki işlem verisi,
 • İletişim verisi

kategorilerindeki verileriniz,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
 • Üyelik hesabınızın oluşturulması amaçlarıyla,
 • BİLSEMGK hizmetleri kapsamında gelişim eğitimlerinin sunulması,
 • BİLSEMGK eğitimleri doğrultusunda gelişiminizin raporlanabilmesi,
 • Eğitim derecelendirmelerinizin hesaplanabilmesi,
 • Üyelik türünüz ve sürenizin hesaplanabilmesi amaçlarıyla,
 • Kimlik verisi
 • Müşteri işlem verisi

kategorilerindeki verileriniz,

 • Ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ödeme teyitlerinin alınması,
 • Ücretli üyeliğinizin hesabınıza tanımlanması amaçlarıyla,
 • Kimlik verisi,
 • Müşteri işlem verisi,
 • Hukuki işlem verisi,
 • Finans verisi

kategorilerindeki verileriniz,

 • Talep ve şikayetlerinizin takip edilmesi ve çözümlenebilmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin kayıt altına alınabilmesi amaçlarıyla,
 • Kimlik verisi,
 • İletişim verisi,
 • Müşteri işlem verisi

kategorilerindeki verileriniz,

Bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunabilmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.
 • Hizmet kullanımlarınız doğrultusunda BİLSEMGK’nın geliştirilebilmesi,
 • BİLSEMGK kullanıcılarına teknik desteklerin sunulabilmesi amaçlarıyla
 • İşlem güvenliği verisi,
 • Müşteri işlem verisi

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
 • BİLSEMGK hizmetleri dahilinde teknik tedbirlerin alınması,
 • Doğrulama ve güvenlik teyidi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla,
 • İşlem güvenliği verisi,
 • İletişim verisi,
 • Müşteri işlem verisi

kategorilerindeki verileriniz,

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
 • BİLSEMGK hizmetlerine yönelik denetim ve kontrollerin yürütülebilmesi,
 • Hukuk işlerinin takip edilebilmesi,
 • Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla
 • Kimlik verisi,
 • İletişim verisi,
 • Finans verisi,
 • Hukuki işlem verisi,
 • Müşteri işlem verisi,
 • İşlem güvenliği verisi,

kategorilerindeki verileriniz,

Bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunabilmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • BİLSEM Gelişim Kulübü platformlarının yürütülmesi, geliştirilmesi ve yönetilmesi, hizmet kalitemizin arttırılması amaçlarıyla teknik hizmet aldığımız tedarikçilerimize,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.