BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM’ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır. BİLSEM sınavı resim, müzik ve genel zihinsel beceri olarak üç grupta ele alınır. BİLSEM sınavı için öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilir, sınav Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır ve sınavda başarılı olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanırlar.

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul derslerini doğrudan destekleyici bir eğitim modeline sahip değildir. Öncelikli amacı özel yetenekli çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Özel yetenekli bireyler yetişmesini sağlayan Bilim ve Sanat Merkezleri, geleceğin yeteneklerini bugünden keşfetmeye odaklanır.

Blog Article Figure

BİLSEM Sınavı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Yetenekli çocukların keşfedilmesi için yapılan BİLSEM sınavı başvuruları, yetenekli olduğu düşünülen ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri adına sınıf öğretmenleri tarafından yapılır. E-okul üzerinden yapılan başvurunun ardından öğrenciler BİLSEM ön değerlendirme uygulamasına girmeye hak kazanırlar.

Sınıf öğretmenlerinin sorumluluğundaki ilk aşama oldukça hassas ve titiz bir süreçte ilerler. Sınıf öğretmenleri seçim yapmadan önce resim, müzik ve genel zihinsel beceriler alanında değerlendirme tekniklerine dair özel bir eğitim alırlar. Sınıf öğretmenleri, kişisel gözlemlerine bağlı olarak öğrencileri resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarından birine veya ikisine önerebilirler. Sınıf öğretmenlerinin yanı sıra okullardaki rehber ve psikolojik danışmanlar özel yetenekli öğrencileri belirleme, form doldurma ve tanılama, e-okul başvurusu oluşturma ve genel bilgilendirme konularında yol göstericidir.

BİLSEM Sınavları Ne Tür Sınavlardır?

Özel yetenekli çocukların profesyonel gelişimlerini desteklemenin ilk adımı olan BİLSEM sınavları, bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi ve grup tarama uygulaması olarak iki aşamadan oluşur. BİLSEM sınavlarının hepsi beceri temellidir ve tamamen ezberden uzak bir anlayışa sahiptir. BİLSEM sınavlarında süreç aşağıdaki gibi ilerler:

 • BİLSEM Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulaması
  • Genel zihinsel yetenek alanı için tablet uygulaması yapılacaktır.
  • Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları elektronik ortamda sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.

 • BİLSEM Bireysel Değerlendirme Uygulaması:
  • BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
  • BİLSEM Görsel Sanatlar Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
  • BİLSEM Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

 • BİLSEM Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulaması: BİLSEM öğrencisi olabilmek için geçilmesi gereken aşamalardan ilki olan grup tarama uygulaması, genel zihinsel yetenek alanı için tablet bilgisayarlar ile yapılır. Sınav başlamadan önce öğrenciler uygulama hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilirler. Örnek çözümler ve alıştırmalardan sonra sınav başlatılır. Çoktan seçmeli sorular öğrencilerin karşısına kendiliğinden gelir. Her soru verilen sürede cevaplanmalıdır. Cevaplanan soruya geri dönülemez. Eğer süre sonuna kadar herhangi bir seçenek işaretlenmezse süre bitiminde yeni bir soru ekranda kendiliğinden belirir. Bu uygulama, öğrencilerin mantıksal-matematiksel, sözel-dilsel, görsel-uzamsal algılarına ve hafıza kapasitelerine yöneliktir. Öğrencilerin okumakta oldukları sınıf düzeyine göre soruların zorluk düzeyleri değişmektedir.

  Müzik ve resm yetenek alanları uygulamaları her öğrenci için bireysel olarak gerçekleştirilecektir. Müzik yetenek alanı uygulamasında Resim-1’teki, resim yetenek alanı uygulamasında ise Resim-2’teki ekranlar görüntülenecektir. Her iki uygulamada da sorular için yönergeler vardır. Öğrenciler bu yönergeler doğrultusunda cevaplarını işaretledikten sonra “Sonraki Soru” butonuna basarak bir sonraki soruya geçecektir. Uygulamaya başlamadan önce bu husus öğrenciye anlatılacak ve gerekirse ilk sorudan sonra bir sonraki soruya geçmek için öğrenciye yardım edilecektir. Daha sonra öğrenci herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı sürece müdahale edilmeyecektir. Bu hususta sorumluluk sınıf öğretmeni ile okul yönlendirme komisyonlarında olacaktır.


 • Blog Article Figure

  Blog Article Figure
 • Bireysel Değerlendirme Uygulaması: Grup tarama uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye girmeye hak kazanırlar. Bireysel değerlendirmeye nerede ve ne zaman gireceklerini e-okul sistemine girerek veya okullarına başvurarak öğrenirler. Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarının her biri için farklı gün ve saatlerde farklı uygulamalar yapılmaktadır.
  Bireysel değerlendirme sınavını başarıyla geçen öğrenciler, başarılı oldukları yetenek alanlarında (resim, müzik veya genel zihinsel yetenek) Bilim ve Sanat Merkezine kaydolmaya hak kazanırlar ve o alanlarda eğitim alırlar.
  BİLSEM sınavları için daha fazla detaya BİLSEM sınavları linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Blog Article Figure

BİLSEM Sınav Sonuçları Nasıl Hesaplanır?

BİLSEM sınavlarına dair en merak edilen konu, BİLSEM sınav sonuçlarının nasıl hesaplandığıdır. Grup tarama uygulamasında yanlış cevaplar doğruları götürmez ve puanlama öğrencilerin doğru yanıtları üzerinden hesaplanır. Türkiye genelinde yapılan sınav tamamlandıktan sonra yetenek alanları kapsamında sonuçlar, ülke ortalaması baz alınarak belirlenir. Grup taramasında başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirmeye hak kazanır.

BİLSEM Sınavına Nasıl Çalışmak Gerekir?

BİLSEM sınavına hazırlanmak için bilgiyi ezberlemek yerine öğrenilen bilginin yeteneği desteklemesi gerekir. Kısacası bir öğrenci neye yetenekli ise bu alanla ilgili kitaplar okuyarak yeni bilgiler keşfeder ve öğrendiği bu teorik bilgilerden pratik yaparken faydalanır. Böylece var olan yeteneklerini ortaya çıkarmak için daha donanımlı bir birey olma yolunda ilerler. Unutmamak gerekir ki yetenek ve eğitim birleştiği zaman yepyeni bir dünyanın kapıları aralanmış olur. Bu bakımdan BİLSEM sınavına hazırlanan öğrencilerin bir konuyu ezberlemesi esas amaç değildir. Öğrenci, yeteneği üzerinde daha çok pratik yapmalı ve edindiği bilgileri bu pratikte kullanarak yeteneğinin temelini sağlamlaştırmalıdır.

BİLSEM Gelişim Kulübü, BİLSEM sınavına hazırlanan öğrencilere özel etkinliklerle sınava hazırlık için destekleyici bir rehberdir.

Blog Article Figure

Birden Fazla Yeteneğe Sahip Öğrenciler İçin Başvuru Nasıl Olur?

Bir öğrenci, birden fazla yeteneğe sahip olabilir. Sınıf öğretmeni hem resim hem de müzik alanında yeteneğe sahip bir öğrenci için aday formunu doldururken yetenek alanını müzik-resim olarak işaretler. Benzer örnekler müzik-genel zihinsel ya da resim-genel zihinsel şeklinde de olabilir.

BİLSEM Sınavına İtiraz Edilebilir Mi?


BİLSEM sınavı için itiraz hakkı bulunmaktadır. Grup tarama uygulamasına itirazda bulunmak için Millî Eğitim Bakanlığının resmî adresinde sonuçların yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde veli tarafından itirazda bulunulabilir. Sınavlara ilişkin itirazlar https://esinav.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılır. Yapılan itiraz değerlendirildikten sonra yine aynı adres üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır.


BİLSEM Kayıtları İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


 • Kayıt formu
 • Veli muvafakat belgesi
 • Öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi

Öğrenciler BİLSEM’de Hangi Eğitimleri Alır?


BİLSEM sınavı başarılı geçen ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, yetenekleri üzerinde uzmanlaşmak ve pratiklerini geliştirmek üzerine eğitim alırken yaratıcı, yenilikçi ve disiplinler arası düşünmeyi de öğrenir. Bilim ve Sanat Merkezine kabul alan bir öğrenci aşağıdaki eğitimleri alır:

 • Uyum
 • Destek eğitimi
 • Bireysel yetenekleri fark etme
 • Özel yetenekleri geliştirme
 • Proje üretimi
 • Proje yönetimi

BİLSEM Gelişim Kulübü’ne Üye Ol

BİLSEMGK, çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış; oyun temelli, eğlenceli ve etkileşimli içeriklerden oluşan bir uygulamadır.

BİLSEMGK’da zekâ, hafıza, dikkat, odaklanma, dinleme, okuma ve anlamaya yönelik, farklı sınıf düzeylerine ve performansa göre planlanmış binlerce etkinlik bulunmaktadır.

BİLSEMGK hem çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlar hem de onları BİLSEM Sınavlarına hazırlar.
BİLSEMGK’ya bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınızdan ulaşabilirsiniz.

HEMEN ÜYE OL